Leczenie osteopatyczne jest delikatne i bezbolesne dlatego jest doskonałą metodą leczenia niemowląt.  U niemowląt związane jest głównie ze zmniejszeniem napięcia wynikającego z procesu porodu oraz następstw wynikających z ułożenia dziecka w trakcie ciąży.

Ułożenie w łonie matki takie jak: pośladkowe, niska pozycja w macicy, ułożenie poprzeczne (którym można zapobiec osteopatycznie w trakcie ciąży) mogą powodować napięcia głowy i ciała niemowlaka. Do zachorowań predysponować mogą również kształt i pozycja macicy, rozmiar dziecka i ciąża bliźniacza, które wpływają na kształtowanie się kręgosłupa, prawidłowe napięcie układu mięśniowego i przyszłe zdrowie dziecka.

Poród to bardzo wymagający proces. Następują ogromne zmiany środowiska dziecka. Dziecko przechodząc przez kanał rodny poddane jest bardzo dużym przeciążeniom w obrębie głowy i całego ciała. Ogromna kompresja może być przyczyną zablokowania ruchów kości czaszki i struktur wewnątrzczaszkowych. Delikatna praca osteopaty pomaga zmniejszyć napięcia powstałe w wyniku porodu i wspomóc proces adaptacji w nowym środowisku.

Osteopatycznie można pomóc również w problemach związanych z karmieniem piersią, które jest bardzo ważne dla zdrowia dziecka. Zależne jest ono od odruchu ssania oraz prawidłowej koordynacji języka. Leczenie osteopatyczne dotyczy likwidacji napięć mięśni języka i układu nerwowego odpowiedzialnego za prawidłowy odruch ssania.

 

Przykładowe wskazania do leczenia osteopatycznego niemowląt:

 • urazy okołoporodowe (przedłużający się poród, trudne ułożenie dziecka, owinięcie pępowiną, vacuum, urazy głowy, cesarskie cięcie)
 • ciąże bliźniacze
 • asymetria głowy
 • wzmożone napięcie
 • mózgowe porażenie dziecięce
 • urazy mózgu
 • zaburzenia rozwoju koordynacji i psychomotoryki
 • dysplazja stawu biodrowego
 • kręcz szyi
 • infekcje, stany zapalne
 • problemy z jedzeniem i ssaniem
 • reflux
 • kolka
 • zaparcia